W trosce o Państwa uśmiech oferujemy profesjonalną i kompleksową opiekę stomatologiczną.

Każdy przypadek stomatologiczny jest inny - jeżeli Państwa jest trudny czy skomplikowany dla nas jest to dodatkowym wyzwaniem! Obecna stomatologia "radzi" sobie z wieloma, nawet bardzo trudnymi przypadkami. Jako lekarze stomatolodzy, oferujemy szeroką gamę usług. Zaczynając od badania i diagnozy, po leczenie i terapię. Staramy się dbać o dobry klimat wizyty, stawiając szczególny nacisk na jakość świadczonych usług i kompleksowy zakres leczenia. Nasz zespół specjalistów i trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe to gwarancja powodzenia leczenia w wielu, nawet bardzo trudnych przypadkach.

Na pierwszym miejscu stawiamy profesjonalizm i doskonałe samopoczucie pacjentów. Dlatego tak ważne są dla nas przyjazne relacje i miła atmosfera. Każdy pacjent jest dla nas ważny. Zależy nam na budowaniu długoterminowego zaufania pomiędzy nami, a Państwem.

Posiadmy sześć gabinetów zabiegowych, gabinet profilaktyki oraz pracownię RTG. Aby zapewnić Państwu odpowiedni standard i komfort leczenia w naszej pracy wykorzystujemy m.in. RTG cyfrowe zębowe firmy Planmeca, pantomograficzne, cefalometryczne oraz tomograf CBCT (zdjęcia 3D) firmy Myray, mikroskop LEICA, diodowy laser chirurgiczny AMD, laser biostymulacyjny, zestaw do leczenia kanałowego-endopilot niemieckiej firmy Schlumbohm, wirówka do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego, aparat do sedacji wziewnej (gaz rozweselający).

Informacje o zadatku

W przypadku rezerwacji wizyty trwającej powyżej 60 min pobierany jest zadatek wysokości 500 zł.
Zadatek może zostać uiszczony w gabinecie lub zapłacony przelewem na konto bankowe Rajdent sc o nr: 47 1090 1795 0000 0001 3124 2493 W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, brak zaksięgowania wpłaty w ciągu 3 dni roboczych od momentu dokonania rezerwacji będzie skutkował odwołaniem rezerwacji wizyty.
Zadatek jest odejmowany od kosztów leczenia w momencie ich rozliczenia. Jeżeli Pacjent odwoła lub przełoży wizytę z minimum 48 – godzinnym wyprzedzeniem, wpłacony zadatek zostaje zwrócony lub zaliczony na poczet kolejnej wizyty. Termin zarezerwowanej wizyty można odwołać poprzez odbytą rozmowę telefoniczną, wiadomość SMS, bądź wiadomość e-mail. W przypadku braku odwołania lub przełożenia wizyty z wymaganym wyprzedzeniem lub braku stawienia się Pacjenta na umówionej wizycie zadatek przepada.
Brak zwrotu zadatku spowodowany jest koniecznością poniesienia przez podmiot leczniczy kosztów należytego przygotowania miejsca wizyty Pacjenta oraz kosztów związanych z pozostawaniem personelu medycznego w gotowości do wykonywania świadczeń medycznych.
W przypadku, w którym z przyczyn leżących po stronie podmiotu leczniczego usługa nie może być zrealizowana, kwota zadatku podlega zwrotowi w pełnej w wysokości w terminie maksymalnie do 7 dni od dnia poinformowania pacjenta o zaistniałej sytuacji.
Pacjentowi nie przysługuje żądanie domagania się zwrotu zadatku w zwielokrotnionej wysokości.
Zadatek na leczenie jest pobierany także w przypadku wcześniejszego 2- krotnego nie zgłoszenia się pacjenta na umówioną wizytę bez jej wcześniejszego odwołania.


Nasz personel

Agnieszka Synowiecka-Rajczyk
lekarz dentysta, specjalista stomatologii ogólnej

Ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu w 1994 roku, posiada specjalizację ze stomatologii ogólnej I stopnia. W 2012 ukończyła studia podyplomowe Medycyna Estetyczna dla lekarzy I stopnia, uzyskując tytuł Dyplomowanego Lekarza Medycyny Estetycznej. W 2021 roku ukończyła międzynarodowe, trzyletnie studia podyplomowe na Uniwersytecie w Krems, uzyskując tytuł Master of Science in Orthodontics.

Jarosław Rajczyk
lekarz dentysta, specjalista stomatologii ogólnej

Ukończył Universitat Leipzig (Niemcy) w 1994 roku, posiada specjalizację ze stomatologii ogólnej I stopnia. Od wielu lat jest trenerem implantologicznym na kursach i szkoleniach dla lekarzy, pierwszy w Polsce uzyskał dyplom Curriculum Implantologicznego ITI - organizacji wyznaczającej wytyczne w zabiegach implantologicznych.

Mateusz Dajczak
lekarz dentysta, specjalista endodonta

Piotr Maludziński
lekarz dentysta

Nadija Marchenko
lekarz stomatolog

Cezary Hejduk
lekarz stomatolog, specjalista chirurgii stomatologicznej

Sylwia Żaczek-Żuk
lekarz stomatolog

Patrycja Kokot
lekarz stomatolog

Jarosław Kuliak
lekarz stomatolog

Klaudia Mysłek
higienistka stomatologiczna

Martyna Sośnica
higienistka stomatologiczna

mgr Anna Bińczyk
obsługa pacjenta

Aldona Wodzisławska
higienistka stomatologiczna

Magdalena Jarzębska
asystentka stomatologiczna

Katarzyna Choryłek
asystentka stomatologiczna